Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Paklenica raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje voditelja tehničke službe i službe održavanja.

Radi se o poslu na neodređeno vrijeme, a za kojeg kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti; 3 godine radnog iskustva u struci; aktivno znanje jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računalu te posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana.