Vlasnik Red White Blue (RWB) koji je u petogodišnji zakup uzeo poslovni prostor od Grada kako bi u njemu napravio baštinski hotel, traži nadogradnju prostora koja bi mu jedina bila isplativa. Zakupljenih 382 metra četvora, Marko Kadija bi prema najavi proširio za aneks od 115 kvadrata te od Grada Zadra traži izmjenu.

Hoće li budući hotel na Muraju dobiti nadogradnju poput Muzeja antičkog stakla, to je prema odgovorima nadležnih službi, još uvijek pitanje budućnosti. Više smo pokušali saznati od konzervatora preko Ministarstva kulture tj. hoće li dati suglasnost za nadogradnju, kao i od Odjela za graditeljstvo jesu li dobili zahtjev za građevinskom dozvolom, a ovo su odgovori koje smo dobili: Konzervatorski odjel u Zadru Ministarstva kulture i medija temeljem zahtjeva investitora - tvrtke Red Blue White d. o. o. propisao arheološki nadzor prilikom radova iskopa i čišćenja na k. č. 10406/1 k. o. Zadar. Predmetna čestica se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline Zadra. Prilikom arheološkog nadzora utvrđeni su arheološki slojevi te su propisana i provedena zaštitna arheološka istraživanja. Arheološki nadzor i radove provela je tvrtka Arheolog d. o. o. za što je ishodila potrebno rješenje o prethodnom odobrenju Konzervatorskog odjela u Zadru.

Po završetku arheološki radova 7. prosinca 2021. godine odjel je izdao rješenje kojim su propisane mjere zaštite arheološkog nalazišta, nakon čega je investitor pokrenuo potrebnu proceduru za ishođenje dozvole za gradnju potporne konstrukcije (sanacija iskopa nastalog arheološkim istraživanjima) na k. č. 10406/1 k. o. Zadar. Na temelju toga, a na traženje Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra Konzervatorski odjel izdao je posebne uvjete dana 10. siječnja 2022. godine.

Iz Grada su kasnije potvrdili kako su za tu katastarsku česticu zatraženi posebni uvjeti za građenje građevine neodređene namjene, Sanacija iskopa nastalog arheološkim istraživanjima Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru i to 11.01.2022. godine.
Ti uvjeti se odnose samo na sanaciju iskopa napravljenog za potrebe arheološkog istraživanja.

Grad Zadar je izdao obavijesti o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, a nakon toga se nije ništa događalo, navodi se iz odgovora Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.