Pri kraju ove turističke sezone pojavili su se naznake da bi se do sljedeće mogao riješiti problem kojeg za sigurnost prometa predstavljaju štandovi za prodaju voća i povuća, smješteni uz Jadransku magistralu u Murvici, na ulazu u Zadar.

Problem je to koji je prisutan već godinama, a njegovo rješavanje ovog je ljeta potaknuo zahtjev Hrvatskih cesta, Tehničke ispostave Zadar, za dostavu podataka i uklanjanje štandova uz tu državnu cestu koja nosi broj 8. U dopisu za štandere upozorili su ih kako je Zakonom o cestama zabranjeno poduzimati bilo kakve radnje u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, što je u ovom slučaju HC, ako bi te radnje mogle nanijeti štetu cesti, povećati troškove njezinog održavanja kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj.

- Propisana novčana kazna za postupanje suprotno navedenoj odredbi iznosi do 30.000 kuna. Tražimo od vlasnika štandova postavljenih bez suglasnosti Hrvatskih cesta, a koji se nalaze unutar zaštitnog pojasa od 25 metara od ruba državne ceste, da iste uklone u najkraćem roku. Također, pozivamo sve vlasnike parcela na kojima su postavljeni štandovi trećih osoba da nam dostave podatke vlasnika štandova kako bismo protiv odgovornih mogli pokrenuti odgovarajuće pravne postupke, naveli su iz Hrvatskih cesta čiji su nam predstavnici rekli kako nisu protiv toga da ljude zarade, ali boje se da bi ostanak tih štandova mogao dovesti do povećanja broja sudara na dionici na kojoj je posljednjih godina došlo do značajnog povećanja intenziteta prometa.

Zbog ovog problema obratili su se i inspekciji koja je nakon našeg upita viđena na terenu. No tvrde kako na toj lokaciji kontinuirano obavljaju nadzore iz nadležnosti tržišne inspekcije.

- Kod nadziranih subjekata utvrđena je povreda čl. 10. st. 5. Zakona o trgovini, odnosno utvrđeno je da nadzirani subjekti nisu ishodili suglasnost jedinice lokalne samouprave (u ovom slučaju Općine Poličnik) o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica ako se taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine za koje predstavničko tijelo grada ili općine nije dalo odobrenje. Vezano uz navedeno pokrenuti su prekršajni postupci, izvijestili su nas iz Državnog inspektorata.

Kako doznajemo, ubrzo nakon zamolbe iz Hrvatskih cesta, kao i akcije inspekcije, vlasnici štandova obratili su se predstavnicima HC-a sa željom da udovolje njihovim zahtjevima. Voljni su se prilagoditi novim uvjetima kojima bi se osigurao nekakav način da nastave poslovati, a da pritom ne predstavljaju nikakvu ugrozu za promet. Preostaje vidjeti hoće li se i kako pronaći kompromisno rješenje, a do tada, odnosno dok ne ishode sve papire, trećina štandera je početkom rujna prestala s prodajom, iako je još bilo kupaca.