Neven Vuksan, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca raspisao je javni natječaj za komunalno poljoprivrednog redara u navedenom odjelu.

Uvjet za zaposljenje je gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, ali i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na web-stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.