Danas, 15. rujna, počinje javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselje Donje (UPU2), radi se o neizgrađenom dijelu građevinskog područja Raštane Donje. Područje površine 3,89 ha nalazi se na granici naselja Sveti Petar na Moru i Raštane Donje.

Područje je županijskom cestom izravno povezano s Jadranskom magistralom i mjestom Sveti Petar na Moru te je prostornim planom određeno za smještaj novog stambenog naselja koje pripada mjestu Raštane Donje u zaobalnom području, ali svojom dobrom povezanošću s obalnim naseljem je idealno za stvaranje ugodnog okruženja za stanovanje van obalne gužve, stoji u prijedlogu plana koji je izradio Volat Martine Brale.

Na područu obuhvata Plana nema izgrađenih građevina ni infastrukture i prostor je uglavnom zarastao niskim raslinjem - makijom. Ipak, u prijedlogu plana navodi se da „postoje kvalitetne mogućnosti spajanja postojećeg novog naselja na obodnu županijsku cestu, a samim time i na komunalnu infrastrukturu". Nadalje u planu se navodi kako će do realizacije sustava javne odvodnje građevine koristiti sabirne jame.

Stambene zgrade na navedenom području moći će imati najviše dva kata i šest stambenih jedinica. Odabrana je nešto veća površina građevnih čestica (1000 - 1200 m2) primjereno ruralnom području u kojem se nalazi kako bi se omogućila bolja organizacija dvorišta s uobičajenim pomoćnim građevinama na primjerenim udaljenostima.

Rasprava traje mjesec dana, odnosno do 15. listopada. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 5.listopada 2022. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov s početkom u 12:00 sati.