Opća bolnica Zadar 12. je rujna objavila rezultate natječaja za zapošljavanje objavljene 27. srpnja i 19. kolovoza. Na radno mjesto administrativnog referenta izabrana je Antonela Lemezina na određeno vrijeme i Nina Pintur na neodređeno. Na mjesto višeg upravnog referenta/arhivara na neodređeno izabrana je Mirta Gluščević, a na mjesto višeg stručnog savjetnika za EU fondove izabrana je na neodređeno Ines Stipčević.

Samo pet dana prije objave rezultata, objavljen je novi natječaj u kojem OB Zadar traži još dva administrativna referenta na određeno uz uvjet srednje stručne spreme društvenog smjera. Nadalje, u istom natječaju traži se električar, vodoinstalater i tri spremačice.