Hiperinflacija odlikaša i superodlikaša nastavljena je i prošle školske godine pa je tako u Hrvatskoj prošlu školsku godinu s odličnim završio skoro svaki drugi školarac, odnosno njih 48,33 posto, a superodlikaša, onih s prosjekom 5,0, je čak 17,5 posto. Ako se usporede podaci e-Rudnika u razdoblju od 2013./2014. do 2021./2022. u svim je županijama primjetan porast općeg uspjeha, pa tako ni Zadarska županija nije izuzetak.

Najviše odlikaša ima u Gradu Zagrebu gdje s odličnim uspjehom prolazi više od polovice učenika, točnije njih 57% od kojih je 41% superodlikaša. Zadarska županija nalazi se nešto niže od nacionalnog prosjeka pa kod nas s odličnim uspjehom prolazi 47% učenika, a oko 15% s prosjekom 5,0. Slijede oni s vrlo dobrim uspjehom kojih je oko 38%, zatim s dobrim uspjehom - oko 15%, a s dovoljnim ih je manje od 0,5%. Onih koji su pali razred ima pak nešto više od 0,5%.

Ne iznenađuje da najviše odlikaša ima u osnovnoškolskom programu s tim da u postotcima prednjače manje općine kao što su Tkon (22 odlikaša od 30 zaključenih ocjena), Kukljica (9 odlikaša od 10 zaključenih ocjena) ili Kolan (29 od 39). Ako se gledaju podaci samo za općine s više od 100 učenika, tu prednjači općina Starigrad sa 67,5% odlikaša.
U srednjim školama Zadarske županije svaki četvrti učenik prolazi s odličnim prosjekom, a samo oko 2,3% s prosjekom 5,0. Najviše je superodlikaša u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama gdje skoro 10% učenika tih programa prolazi s 5,0, a slijede medicinari, pa opće i klasične gimnazije. Od gimnazija

Prosječna ocjena zadarskog školarca je 4,31 što je blizu nacionalnog prosjeka od 4,3. Djevojke, kako na nacionalnoj raizni, tako i na županijskoj, prolaze bolje od dječaka pa one u Zadarskoj županiji imaju prosjek 4,42 u odnosu 4,18 s koliko prolaze dječaci.