Tema uvođenja građanskog odgoja u škole aktualizira se početkom svake pedagoške godine iznova. Bila je to jedna od okosnica preizbornog programa SDP-a koji je tim povodom prošle godine osnovao i radnu skupinu koju čine Irena Dragić, Ivan Matešić i Sabina Glasovac te Danijela Vukoša.

Gradska vijećnica SDP-a, Danijela Vukoša, podsjeća na sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je odlučeno da ni ove godine neće biti ništa od GOO u zadarskim školama:

- Na sjednici Gradskog vijeća (22.12.2021.g.) prijedlog SDP o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar nisu podržali HDZ I NL Enia Meštrovića, svako iz svojih razloga. HDZ zato što razumije što jest građanski odgoj kojim se mlade ljude podučava da promišljaju, da budu slobodni i svjesni sebe i grada u kojem žive. GOO podučava mlade ljude i financijskoj pismenosti kako bi znali gdje se i kako troši javni novac, a to je ono što HDZ neće nikada dozvoliti. A NL Enia Meštrovića zbog nerazumijevanja građanskog odgoja i političke i građanske nepismenosti, a pod utjecajem desnih klerikalnih stranaka i udruga. Oni kao žele promjene,a ustvari ih se boje.

Vukoša ističe da je radna skupina još uvijek aktivna i da surađuje s Gradom Rijekom, točnije njihovim Upravnim odjelom za odgoj i školstvo. Naime, Grad Rijeka školske godine 2016./2017. uveo je građanski odgoj i obrazovanje u osnovne škole kojima je osnivač kao poseban predmet, to jest izvannastavnu aktivnost, a u tome je bio prvi u Hrvatskoj. Provedba se potpuno financira iz gradskog proračuna.

Kakav model predlažete za Zadar, tko bi ga trebao predavati, odakle kadar, u sklopu kakve satnice?

- Model koji smo predložili je GOO kao izvannastavna aktivnost budući godinama
iščekujemo provedbu na nacionalnoj razini kada bi GOO bio izborni predmet. Provoditelji programa su motivirani i educirani učitelji i nastavnici koji žive vrijednosti GOO i koji žele poučavati mlade ljude o jednakosti, solidarnosti, toleranciji, poštivanju dostojanstva svake osobe te o kritičkom promišljanju. Mislim kako takvih učitelja u našem gradu ne nedostaje. Naš prijedlog je da se GOO odvija zadnji sat u danu kako se učenici koji ga ne odaberu ne bi doveli u nepovoljan položaj. Zbog samih vrijednosti koje GOO potiče razvijajući korisne građanske vještine, učenici se ne bi ocjenjivali.

- Trošak uvođenja GOO u OŠ je minimalan s obzirom na benefite koje imaju učenici, škola i zajednica - edukacija učitelja, honorari učitelja koji su planirani u iznosu od 210 kn bruto po satu provedbe (1 sat tjedno) i tisak priručnika i ostalih materijala za učenike koji Grad Rijeka besplatno ustupa svim jedinicama lokalne uprave i samouprave koje iskažu interes.

Danijela Vukoša je na sjednici Gradskog vijeća još prošle godine zbog ove problematike zatražila ostavku pročelnika Upravnog odjela za odgoj i školstvo Jose Nekića.

- Ostavku sam tražila iako je nisam očekivala jer ostavku daju časni ljudi svjesni svoje pogreške. Pročelnik Nekić je protiv uvođenja GOO jer je on čovjek strukture, čovjek stranke, a kada stranka kaže NE, pročelnik nema što misliti.