Raspisuje se natječaj za upis na Program za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru.
Na upis za stjecanje pedagoških kompetencija mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete
iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a više informacija nalazi se na službenim stranicama Sveučilišta.

Školarina za stjecanje pedagoških kompetencija iznosi 8.000,00 kuna.
Nastava se odvija kombinacijom nastave u neposrednom kontaktnom radu i ̋na daljinu ̋
prema unaprijed definiranom rasporedu održavanja nastave.
Natječaj je otvoren od datuma objave natječaja u dnevnom tisku i na mrežnom mjestu Sveučilišta u Zadru (www.unizd.hr) do 15. listopada 2022