U Hotelu Kolovare u Zadru u utorak 6. rujna održat će se 2. međunarodna konferencija o zaštiti rijeka Jugoistočne Europe.

Zaštita rijeka nikad nije bila važnija. Dok svjedočimo sušama diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj, važno je podsjetiti se kako su rijeke neophodne za život na Zemlji. Osim toga, izvor su pitke vode, a naša regija poznata je po svojim vodnim bogatstvima. Stoga je organizacija The Nature Conservancy (TNC), jedna od vodećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, u suradnji s partnerima iz regije, pokrenula inicijativu za trajnu zaštitu rijeka, a koja je i tema ove konferencije.

Na konferenciji će se okupiti vodeći stručnjaci za zaštitu rijeka iz Europe i SAD-a te predstavnici relevantnih ministarstava, nevladinih organizacija i inicijativa iz naše regije. U uvodnom dijelu sudionicima će se obratiti Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Damir Perić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije - Natura Jadera i Dragana Mileusnić, direktorica programa za Jugoistočnu Europu pri organizaciji The Nature Conservancy.