Velike fafarikule (kostele) koje su nekada bile zasađene uz Ulicu Franje Tuđmana pokazale su se puno otpornijima od manjih crnika pri presađivanju na nove lokacije.

Kako doznajemo od direktora Nasada Josipa Krnčevića, iako je postojala skepsa pri presađivanju tako velikih stabala, sva 24 su spašena i živa na novim lokacijama.
Pet kostela još uvijek je u rasadniku, no preostalih 19 čine pristojan šumarak na prostoru Predvojničke, kod zgrade u kojoj djeluje katastar. Crnike koje su bile u dvorištu IMPACT centra i trebale su biti naknadno zasađene u krugu bolnice nisu bile te sreće.

- Od desetak crnika preživjele su dvije. Doba godine nije bilo optimalno za sadnju, no ne može se jamčiti da bi ih puno više preživjelo i da su izvađene nekoliko mjeseci ranije, kaže Krnčević.

Izostanak crnika u gradu se ne bi trebao osjetiti, jer su u Nasadima pile zamijenili lopatama. Trenutačno se odlučuje o nabavci stotinjak stabala za jesensku sadnju kojom će se zazelenjeti javne površine. Dio se odnosi na čemprese na gradskim grobljima, dok je ostatak namijenjen za drvored kod Supernove, zadarske otoke i gradske kvartove.