Udruga Eko Zadar i brojni građani reagirali su na početak radova na višeosjetilnom parku Vruljica, smatrajući da će radovi uništiti zelenilo u ovom parku. Nakon brojnih komentara kojima se ističe kako će se pod krinkom uređenja devastirati zelenilo i potjerati patke s Vruljice, javila se i zadarska ekološka udruga, koja od Grada Zadra traži jamstvo da se stabla neće dirati.

- Jasno je da se nitko ne bi usudio usprotiviti projektu koji se odnosi na uistinu ranjivu skupinu našeg društva - djecu s poteškoćama u razvoju, te njihove roditelje, kojima je projekt Inclusive Play posvećen. U to nećemo ulaziti. Možemo samo reći kako vjerujemo da Vruljica nije jedina lokacija u čitavom gradu pogodna za provedbu ovog projekta, pogotovo obzirom na sve veće iznose sredstava EU koje Grad može povući u svrhu provedbe projekata, a posebice tzv. zelenih projekata.

Prenamijeniti ili otkupiti katastarske čestice i pretvoriti ih u park i tako zaštititi barem neke postojeće zelene površine koje su prirodna staništa raznim biljkama, insektima i životinjama i pridonose bioraznolikosti, jedno je od rješenja, stavivši sada na stranu ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i procjene utjecaja na okoliš, za koje se već dugo pitamo imaju li smisla.

No ipak, po reakcijama građanka i građana Zadra koje češće pratimo od prošlogodišnjeg Zelenog piknika u Vruljici na vijesti o intervencijama u prostoru, ubrzanoj izgradnji stambeno-poslovnih kompleksa koji niču na sada sve rjeđim livadama i drugim zelenim površinama, a sada i po komentarima ispod objave o početku radova je isto tako jasno da građanke i građani nemaju povjerenja u najavljenu prostornu intervenciju u Vruljici. Stoga ovim putem pozivamo Grad Zadar da ponovno javno potvrdi da se u Vruljici u sklopu projekta Inclusive Play neće sjeći, neće betonirati i da se neće premještati stabla dok su temperature još uvijek previsoke, stoji u zahtjevu Eko Zadra.

Komentarom se u raspravi javio i sam Grad Zadar, u kojemu je administrator stranice objasnio kakvi će se radovi izvoditi.

- S obzirom na veliki broj komentara, želimo pojasniti kako je za potrebe projektiranja višeosjetilnog parka Vruljica prije same izrade projektno-tehničke dokumentacije snimljena geodetska podloga. Temeljem nje projektirano je rješenje u kojem je cjelokupan park smješten između postojećih stabala tako da se maksimalno očuva i zaštiti postojeće stanje parka.

Također, pri izvođenju radova, mislilo se i na zaštitu životinja koje tamo žive i upravo je zbog toga rok izvođenja kratak, a kako dodatna zaštita postavljat će se i ograde na područjima gdje se u pojedinom trenutku izvode radovi. Nadalje, izvođaču nije dozvoljena teška mehanizacija za izvođenje radova u obuhvatu parka i ima obvezu dostaviti popis svih radnih strojeva i mehanizacije koju planira koristiti za izvođenje radova u obuhvatu parka na odobrenje stručnom nadzoru i suglasnost Gradu Zadru.

Komunikacijske staze unutar dječjeg igrališta izrađuju se u dekorativnom betonu, a projektanti su uvažili postojeće izrađene staze te dio utabanih staza formiranih dugogodišnjim korištenjem parka od strane posjetitelja. Staze do sprava se izrađuju u tvrdoj podlozi kako bi se omogućio pristup igralištu osobama koje se koriste različitim pomagalima, poput invalidskih kolica, hodalica ili sl., a koje su im neophodne za svakodnevni život.

Projekt INCLUSIVE PLAY u svojoj srži stvara čvrste temelje za inkluziju, njezinu prisutnost i življenje u lokalnoj zajednici od najranije životne dobi, stoji u komentaru Grada Zadra.