Završetkom projekta „Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1" dovršena je nova poslovna zona u općini Novigrad. Na tu temu danas je u Pridrazi održana konferencija za medije. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija.

Na konferenciji za medije bili su u ime Općine Novigrad nazočni načelnik Joso Klapan i odvjetnik Josip Bašić.

Josip Bašić pozvao je sve zainteresirane poduzetnike na iskaz interesa za kupnju zemljišta u novoj poslovnoj zoni.

„Zona je kompletno komunalno uređena. Na 15 hektara zemljišta izgrađena je infrastruktura za male i srednje poduzetnike. Tu su prometnice, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, voda, oborinska i sanitarna odvodnja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda te električna energija."

Istaknuo je da je natječaj za prodaju zemljišta u pripremi te da bi zona za koji mjesec trebala biti spremna.

„Tijekom rujna ili listopada planiramo objavu natječaja. Trenutno smo u fazi dobivanja uporabne dozvole. S izdanom uporabnom dozvolom bit će omogućeno da poduzetnici kupe zemljište i krenu s vlastitim aktivnostima pripreme i gradnje objekata."

Načelnik Joso Klapan zadovoljan je odazivom zainteresiranih strana.

„Javni poziv je u tijeku, interes je već iskazalo nekoliko proizvođača i trgovaca, donesena je odluka o cijeni. Cijena će iznositi 130 kn/m2. Da bismo izašli u susret investitorima, unutar poslovne zone formirat će se parcele prema iskazanom interesu i stvarnim potrebama gospodarskih subjekata. Najmanja površina koju će biti moguće kupiti je 1000 m2, a gornja granica nije određena i ovisi o potražnji. 126.266 m2 je ukupno predviđeno za prodaju, cijela zona je ukupne površine 152.274 m2. Općina Novigrad je kupcima spremna omogućiti i određene pogodnosti koje će biti uređene Ugovorom o kupoprodaji."

Prepoznavši razvojne potencijale novigradskog područja, Općina Novigrad pozvala je ovom prilikom sve zainteresirane strane na javni poziv na iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta poslovne namjene u novoj gospodarskoj zoni.

Novi poduzetnički dragulj smješten je sa sjeverne strane državne ceste D502 (D. Zemunik-Smilčić-Karin) u naselju Pridraga. Zona je udaljena 30 km od Zadra i samo 8 kilometara od čvora autoceste Zadar 2, što joj omogućava vrlo povoljan položaj. Iako je njezina namjena prvenstveno gospodarsko-proizvodnog karaktera, moguća je i uporaba za druge sadržaje poput uslužnih, trgovačkih te komunalnih djelatnosti. U planu je da su svi osnovni sadržaji poput proizvodnih pogona, malih obrta, trgovina, komunalnih i drugih sadržaja poslovnog karaktera smješteni tako da su dostupni s planiranih pristupnih prometnica.

Unutar površina gospodarske zone proizvodne namjene (time i unutar građevinskih čestica) obodno su planirane obvezne površine zaštitnog zelenila, a prema pristupnoj prometnici zona kolnog ulaza, parkirališta i zelenila. Središnji dio je planiran za gradnju gospodarskih sadržaja. Ostalih planiranih sadržaja (osim infrastrukturnih objekata) nema. U zoni nije moguće realizirati sadržaje poput stanovanja odnosno drugog vida smještaja (hoteli, moteli, apartmani i sl.).
Čitavi projekt naziva „Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1" u tijeku je od 2019. Nositelj projekta je Općina Novigrad, a ukupna vrijednost projekta je 14.992.351 kn s PDV-om, od čega će EU osigurati 9.421.003,15 kn s PDV-om iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija.

Izgradnjom infrastrukture u poslovnoj zoni Pridraga 1 osiguravaju se površine za bavljenje gospodarskom djelatnosti, privlačenje investitora, razvoj gospodarstva i povećanje zaposlenosti, što u konačnici dovodi do povećanja razvijenosti.
Dodatne informacije svi zainteresirani mogu dobiti na mailu: [email protected] ili na web stranici poslovne zone www.poslovna-zona-pridraga.hr.