Ove nedjelje, 4. rujna 2022. godine, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je stomatološki tim Borisa Bubičića dr.med.dent.

Zahvati će se obavljati u stomatološkoj ordinaciji na adresi Grgura Mrganića 1, Zadar, u vremenu od 8 do 20 sati, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona 091/520 - 6101.