Odjel za francuske i frankofonske studije organizira besplatan Intenzivni tečaj francuskog jezika za početnike, za studente koji u ak. god. 2022./2023. upisuju I. godinu studija Francuskog jezika i književnosti. Tečaj je obvezan za studente koji nisu učili francuski jezik u srednjoj školi, a mogu ga pohađati i ostali studenti koji su upisali 1.godinu Francuskog jezika i književnosti.
Tečaj će se održati od 19.9.2022. do 30.09.2022. u dvorani 155, zgrada Sveučilišta na adresi: Obala kralja P. Krešimira IV, br. 2; (V. kat), s početkom u 9:00 sati.

Studenti su dužni prijaviti svoj dolazak tajništvu Odjela mailom na adresu: [email protected]
Molimo studente da u mailu navedu i broj mobitela.