Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije u sklopu projekta „Plastic free zone - Sakarun bez plastike" organizira dvije radionice koje će se održati danas u uvali Sakarun na Dugom otoku u vremenu od 12 do 18 sati. Projekt ukupne vrijednosti od 49.708,75 kuna sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 39.767,00 kuna.

„Jačanje kapaciteta koncesionara za osnivanje „plastic free" zone u uvali Sakarun" naziv je radionice namijenjene koncesionarima, a „Kako do zajednice bez plastike" domaćim i stranim posjetiteljima svih generacija. Održat će ih Društvo istraživača mora - 20000 milja, koje je za ovu prigodu pripremilo razne edukativne materijale kojima se želi podići svijest svih korisnika na ovoj popularnoj ljetnoj destinaciji, o štetnosti plastike, posebice one jednokratne, za ljude i ekosustav. Sudionicima radionica bit će podijeljene staklene bočice za vodu, a koncesionarima razni ugostiteljski inventar od ekološki prihvatljivih materijala.

Prema podacima koje su objavili Surfers against sawage (SAS), Ocean Crusaders i Earth Day trenutno oceanima pluta 5,25 bilijuna makro i mikro komada plastike težine do 269.000 tona, a svake minute oko milijun plastičnih vrećica završi u smeću. Poražavajuće su i procjene znanstvenika da već sada u oceanima ima više komada plastike nego riba, te da od 8,3 milijarde plastičnih slamčica koje zagađuju svjetske plaže samo jedan posto završi kao otpad u oceanu.

Natura-Jadera godinama ulaže znatne napore vezano uz prikupljanje i zbrinjavanje otpada s plaže Sakarun kako bi se u konačnici smanjila količina otpada, posebice onog plastičnog.