U dosadašnjem dijelu turističke sezone, od 1. lipnja do 15. kolovoza, inspekcije su obavile ukupno 269 koordiniranih nadzora na zadarskom području.

Prema informacijama iz Državnog inspektorata, njihovi su inspektori utvrdili 154 povrede propisa, a u 105 slučajeva primijenili su načelo oportuniteta. Riječ je o mogućnosti da se uslijed manjih prekršaja može dati upozorenje s vremenskim rokom da se isprave nepravilnosti, a ne da se odmah ispisuju novčane kazne.

A što je s onima koji se nisu tako lako izvukli?

- Slijedom utvrđenih nepravilnosti inspektori Državnog inspektorata, Ispostave u Zadru, izdali su 19 prekršajnih naloga te podnijeli 9 optužnih prijedloga Općinskom sudu u Zadru. Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćene su 53 kazne. U upravnom postupku doneseno je 109 rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti te 15 rješenja o zabrani rada, a kao „otkup" mjere pečaćenja u državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno je 210.000 kuna. Utvrđena imovinska korist ostvarena počinjenjem prekršaja naplaćena je u iznosu od 90.000 kuna, podaci su koje su nam dostavili iz središnjice Državnog inspektorata.

Najčešće utvrđene neispravnosti odnosile su se na nepravilnosti u svezi neudovoljavanja minimalnim uvjetima, rad suprotno izdanim rješenjima, neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje usluga smještaja bez odobrenja, neprijavljenih radnika, radnika bez dozvole za boravak i rad, rad stranih državljana na poslovima za koje nije izdana dozvola za boravak i rad, zakašnjele prijave radnika, nehigijene ugostiteljskih objekata, buke, zdravstvenih pregleda radnika, HACCP sustava, neisticanja cijena, ne odvajanja biorazgradivog otpada, nedostupnosti procjene rizika u ugostiteljskim objektima, neosposobljenost radnika za rad na siguran način, vodonepropusnost građevina te oštećenja u proizvodnim pogonima.

Iz Državnog inspektorata nabrojali su nam sve inspekcije koje su bile uključene u provedene nadzore. To su: turistička, sanitarna, tržišna, veterinarska, poljoprivredna, vodopravna, fitosanitarna, elektroenergetska, inspektori rada za radne odnose, inspektori rada za zaštitu na radu, inspektori zaštite okoliša i zaštite prirode.