Nakon određenih pretumbacija u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier raspisao je javni natječaj kojim će se popuniti jedno slobodno mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika za potrebe rada u Kaznenom odjelu.

Kandidati prijavi trebaju priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava, svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

U istom natječaju oglašena su i slobodna mjesta zamjenika u osječkom ODO-u te Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Rok za prijavu je 26. kolovoza.