Ni mještane otoka Ugljana neće mimoići promjena u obračunu i naplati naknade za razvoj koju donose općine i gradovi Zadarske županije. Načelnik Općine Preko Jure Brižić, kao jedini član Skupštine društva Otok Ugljan d.o.o. Preko, donio je odluku kojom će naknada za razvoj biti 2 kune po kubnom metru vode korisnicima javne vodoopskrbe te 3 kune za ispuštene otpadne vode svim korisnicima javne odvodnje na području Općine Preko.

Naknada za razvoj služi pokriću troškova gradnje sljedećih komunalnih vodnih građevina koje se grade temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih građevina od 20. lipnja 2022. godine. Koristi se za izravno plaćanje troškova gradnje komunalnih vodnih građevina ili povrat kredita iz kojih je financirana gradnja komunalnih vodnih građevina