Do 13. kolovoza traje e-savjetovanje, na koje po običaju javnost nije upućena, na prijedlog izmjene odluke o Komunalnom redu te Odluka o komunalnim djelatnostima koje donosi Gradsko vijeće.

Posljednje su donesene 2020, a najnovije se usklađuju sa zakonskim izmjenama. Pa se skida zabrana postavljanja telekomunikacijskih uređaja na stupove javne rasvjete te obaveza osiguranja pristupa invalidima u prostorima koji imaju status javnih a na njih se i odnosi Komunalni red.

Ovo je dio obrazloženje izmjena Komunalnog reda Grada Zadra koja je usklađana sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

"Navedenim Zakonom i Odlukom HAKOMA jedinice lokalne samouprave obvezne su ponuditi pristup i zajedničko korištenje stupova javne rasvjete radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Stoga je potrebno iz Odluke o komunalnom redu brisati zabranu postavljanja telekomunikacijskih uređaja na stupove javne rasvjete budući je Zakon kojim je regulirana obveza propis višeg ranga u odnosu na opći akt jedinica lokalne samouprave.

U Komunalnom redu mora se osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.
Odlukom o komunalnom redu potrebno je osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene ( javnoprometne površine, javna parkirališta, javni zahodi, stajališta javnog gradskog prijevoza i sl.) na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama", navodi se u obrazloženju Odjela za komunalne poslove.

Nije jasno kako će se na ovu odluku, ubaciti eventualna zabrana polugolog hodanja u javnom prostoru, kako je to sugerirao pročelnik Robertino Dujela povodom letka upozorenja kojeg je tiskala Turistička zajednica Grada Zadra.

- Nastavno na najave iz TZ grada Zadra očekujemo kroz savjetovanje konkretne prijedloge istih u svezi reguliranja zabrane kretanja povijesnom jezgrom bez odjeće ili dijela odjeće, kako bismo i tu zamisao integrirali u prijedlog odluke, izjavio je Dujela.

Njegov Odjel za komunalne djelatnosti na e-savjetovanje stavio je i dopunu Odluke o komunalnim djelatnostima.

Među komunalnim djelatnostima svakako ne spada održavanje kulture gostiju, odnosno ocjena o tome jesu li turisti primjereno obučeni što moraju odrediti komunalni redari da bi ih kažnjavali na osnovu Komunalnog reda.

Kao komunalne djelatnosti od značaja za Grad Zadra određena je obrada komunalnog otpada, održavanje gradskih bedema, Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada, obavljanje izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih, predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva, preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija ( DDD) uklanjanje ruševina te održavanje instalacije Morskih orgulja.

 A što je s Pozdravom suncu na koji su utrošeni pusti milijuni iz Gradskog proračuna.