Zadarska županija je službeno objavila kako je Dolina maslina d.o.o. dobila potporu od 30 tisuća kuna.  Odluku o tome potpisao je 3. kolovoza župan Božidar Longin.

Potpora im je dana za „mjeru 8" koja se odnosi adaptaciju/gradnju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno - prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (kušaonice i izletišta).

Dolina maslina sa sjedištem u Nadinu postoji od 2015. godine. Vlasnica je Milenka Krtalić s adresom u Zagrebu nakon povratka iz Njemačke, doznaje se iz priče Večernjeg lista o najvećem eko Masliniku u Nadinu