Na području općine Novigrad, u naselju Pridraga, uskoro će niknuti nova poslovna zona. Na tu temu danas je u Pridrazi održano predstavljanje projekta „Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1", koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija.

Na predstavljanju projekta bili su nazočni načelnik Joso Klapan, u ime Općine Novigrad, i voditelj projekta Vedran Banaj.

Vedran Banaj rekao je da: „Ono što Pridragu 1 čini jedinstvenom jest činjenica da se radi o kompletno komunalno uređenom građevinskom zemljištu poslovne namjene. Tu su prometnice, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, voda, oborinska i sanitarna odvodnja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda te električna energija."

Istaknuo je: „Zona će za koji mjesec biti spremna, s izdanom uporabnom dozvolom, i bit će omogućeno da poduzetnici koji kupe zemljište krenu s ishođenjem svojih vlastitih dozvola te kasnije, naravno, započnu gospodarske aktivnosti."

Načelnik Joso Klapan istaknuo je kako zainteresiranih strana ima i više nego što su u ovoj fazi očekivali te govorio o pogodnostima koje je Općina Novigrad spremna pružiti poduzetnicima: „Da bismo izašli u susret zainteresiranima, unutar poslovne zone formirat će se parcele prema iskazanom interesu i stvarnim potrebama poduzetnika. Radi se o zoni ukupne površine 152.274 m2, od kojih je cca 126.266 m2 predviđeno za prodaju. Općina Novigrad poduzetnicima će omogućiti i pogodnost plaćanja komunalne obveze na određeni period koji će biti uređen Ugovorom o kupoprodaji."

Prepoznavši potrebe poduzetnika i razvojne potencijale novigradskog područja, Općina Novigrad raspisala je javni poziv na iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta poslovne namjene u novoj gospodarskoj zoni. Cijena je 130 kn/m2, a zainteresirani poduzetnici mogu se javiti već danas.

Novi poduzetnički dragulj smješten je sa sjeverne strane državne ceste D502 (D. Zemunik-Smilčić-Karin) u naselju Pridraga. Zona je udaljena 30 km od Zadra i samo 8 kilometara od čvora autoceste Zadar 2, što joj omogućava vrlo povoljan položaj. Iako je njezina namjena prvenstveno gospodarsko-proizvodnog karaktera, moguća je i uporaba za druge sadržaje poput uslužnih, trgovačkih te komunalnih djelatnosti. U planu je da su svi osnovni sadržaji poput proizvodnih pogona, malih obrta, trgovina, komunalnih i drugih sadržaja poslovnog karaktera smješteni tako da su dostupni s planiranih pristupnih prometnica.

Unutar površina gospodarske zone proizvodne namjene (time i unutar građevinskih čestica) obodno su planirane obvezne površine zaštitnog zelenila, a prema pristupnoj prometnici zona kolnog ulaza, parkirališta i zelenila. Središnji dio je planiran za gradnju gospodarskih sadržaja. Ostalih planiranih sadržaja (osim infrastrukturnih objekata) nema. U zoni nije moguće realizirati sadržaje poput stanovanja odnosno drugog vida smještaja (hoteli, moteli, apartmani i sl.).