U nedjelju, 14. kolovoza, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je Ljilja Pantalon, dr.med.dent.

Zahvati će se obavljati u njenoj ordinaciji na adresi Hrvoja Ćustića 88 b, Zadar, u vremenu od 8 do 20 sati, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona 023/318 - 434.

U ponedjeljak, 15. kolovoza, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je mr.sc. Nina Kozulić, dr.med.dent.

Zahvati će se obavljati u njenoj ordinaciji na adresi Andrije Medulića 1, Zadar, u vremenu od 8 do 20 sati, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona 023/315 - 542.