Građenje infrastrukture nove ceste u Petrčanima, točnija na Punti Radman za procijenjenih 1.9 milijuna kuna, najnoviji za zahvat Grada Zadra.

Projektnu dokumentaciju napravio je Via Factum sa sjedištem u Zagrebu u kojoj su suvlasnici Tomislav Škara i Đani Zrilić još u travnju 2020 godine.
U tehničkom opisu projekta navodi će kako buduća cesta biti široka  5.5 metara a duga 249 metra pa je novoformirana čestica površine oko 1370,0 m2.

S obzirom da se radi o prometnici predviđenoj isključivo za prometovanje vozila, bez površina za parkiranje vozila i kretanje pješaka, nisu potrebne posebne mjere za prilagodbu osobama, piše u tehničkom opisu projekta. To znači da nova cesta neće imati nogostup što nije u skladu s Prostornim planom Grada Zadra, ali je namjena i korištenje usklađena s tim temeljnim dokumentom prostornog uređenja i građenje kao i širima prometnice.

Gradit će se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja pa valjda zato nitko s njom neće ići pješke do mora. Ali će ona svakakao biti potreban uvjet za gradnju novih kuća, odnosno zgrada s apartmanima.

Nova cesta na Punti Radman biti komunalno opremljena: s oborinskim i kanalizacijskim cjevovodoma,

Zanimljivost koju smo našli u projektnoj dokumentaciji je zakonska obaveza da „putem sredstava javnog informiranja obavijestiti zainteresirano pučanstvo o izgradnji planiranog zahvata i očekivanim utjecajima koje može polučiti planirana gradnja.

Ta forma međutim nikada se nije prakticirala. Grad Zadar je prošlog tjedna objavio natječaj za izvođača radova na toj novoj cesti iako u Petrčanima gdje još čeka nedovršeno parkiralište s pristupnom cestom. Prije dvije godine za to nije bilo novca u gradskoj blagajni.