U računima za vodu građani Zadra godinama su plaćali naknadu za razvoj koja se slijevala na račun Odvodnje.

Skupština Odvodnje koju je predstavljao pročelnik Robertino Dujela predložila je da se ta naknada preusmjeri za aglomeraciju i sanaciju pročistača otpadnih voda. Oba su to projekta koja se sufinanciraju iz europskih fondova, a drugi dio investicija pokrivaju građani iz svojih džepova.

Iznos naknade od 1,32 kune po kubiku vode do sada je služila za vračanje kredita Svjetskoj banci kojeg su uzele Hrvatske vode za kupnju i ugradnju pročistača otpadnih voda.

Kako je taj kredit otplaćen dvije godine prije ugovorenog roka, tako se od Vijeća za vodne usluge RH traži odobrenje da se ta naknada preusmjeri za sufinanciranje u novim mega - investicija.

Predlaže se iznos od 0,72 kn/m3 - za financiranje EU projekta „Izgradnja integralnog sustava odvodnje Aglomeracija Zadar - Petrčane. Drugi dio bit će 0,60 kn/m3 - za „Sanacija cjevovoda nadmuljnih voda na UPOV-u Centar Zadar".

Građanima se neće ništa mijenjati na računima, poručili su iz Odvodnje.