Danas i tijekom proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave zadarske provodili su aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije". Nositelj ovog projekta je Vijeće za prevenciju Zadarske županije, a partneri Policijska uprava zadarska, Zadarska županija i Turistička zajednica Zadarske županije te ostali partneri u lokalnoj zajednici.

Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar, na izlaznim postajama s autoceste A 1, dijelili su savjete o sigurnom odmoru vozačima i putnicima u automobilima koji dolaze na odmor na područje Policijske uprave zadarske, kako bi dobili korisne savjete o samozaštitnom ponašanju i proveli siguran odmor.

Brošure su tiskane na četrnaest stranih jezika, a osim savjeta sadrže i telefonske brojeve na kojima će potražiti pomoć ukoliko se kazneno djelo ipak dogodi.

Pripadnici Prometne jedinice mladeži Zadar u suradnji sa policijski službenicima za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske i policijskim službenicima Postaje prometne policije Zadar usmjeravali su turiste i vozače u prometu na području grada Zadra.

Prilikom redovnih zadaća i komunikacije sa vozačima i pješacima upućivali su savjete o važnosti njihovog samozaštitnog ponašanja dijeleći brošure na jezicima država iz kojih dolaze.

Cilj ovih aktivnosti je podizanje razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti o obilježjima kaznenog djela i ponašanjima počinitelja, kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvom kaznenog djela.