Smrt mladog Irca sa zidina Perivoja kraljice Jelene gdje se nalazi noćni bar, otvorilo je jako puno pitanja, pa tako i ono zbog čega su Zadrani pa i njihovi gosti godinama zarobljenici buke do 3 sata u noći. Urbana legenda kaže kako je poznati politički moćnik uklonio Garden festival iz Pinije koja je Petrčanima donijela zaradu novog oblika turizma, za svoj miran san.

Kada su se u Ledani primirili zbog pijeteta prema žrtvidva dana u ovom tjednu, opet građani nisu mogli spavati. Glazbena buka je dolazila sa susjednog Trga pet bunara iz tamošnjeg bara Svarog zbog kojeg se, primjerice, ne mogu gledati filmovi u obližnjoj Kino Zoni od 21 sata.

Prema odluci Gradskog vijeća iz 2013. godine ugostitelji mogu raditi do 1:30 sati, a muzika se pušta do ponoći, podsjeća predsjednik ceha, Robert Knežević. U naseljenom području nema puštanja glazbe na otvorenom, osim uz posebnu dozvolu gradske vlasti, odgovorne osobe Gradonačelnika.

Kada smo pitali Ured Gradonačelnika Zadra zbog čega je dao dozvolu Ledani za rad do tri sata, onda su nas iz gradske uprave „podučili" da je to određeno Zakonom o ugostiteljstvu. Kao da se ne zna da odluku o tome donosi Gradsko vijeće, a posebna odobrenja Gradonačelnik samo za radno vrijeme, ali ne i razinu buke.

Kako je objava odluka Gradonačelnika stala u travnju, iz lanjske smo vidjeli da je vlasnik Ledana tražio odobrenje i dobio po korona uvjetima, ali samo do 2 sata za srpanj, ali ne i za kolovoz. Ostali „proizvođači" buke na Poluotoku nisu ni tražili niti dobili.

Pitanja su usmjerena na Državni inspektorat (DIR) koji je već imao spreman odgovor.

Uz zakonsku uvertiru nadležnosti za ugostiteljstvo, proizlazi iz njihovog odgovora kako su  "komunalni redari" ti koji nadziru Odluku o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih pri održavanju postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke, navodi se u dijelu odgovora iz Državnog inspektorata na pitanje tko nadzire buku i radno vrijeme.

Dakle, ne mjeri sanitarna inspekcija ujutro buku kako se to u posljednje vrijeme ističe po prigovorima građana koji su na rubu živčanog sloma. To rade ovlaštene tvrtke ali po zahtjevu inspekcije i komunalnih redara, objasnili su u zadarskoj ispostavi DIRH-a. Ali ništa bez redara. Policija koja je često znala ugostiteljima gasiti muziku, nigdje se ne spominje. Nju samo zovu građani, a neki koji više ne znaju kako doći do zaštite provociraju ih tražeći da se glazba pojača u sitne sate.

Što su oni do sada poduzimali, pitanje je na koji smo dobili duži odgovor iz Državnog inspektorata?
 
"Turistička inspekcija Državnog inspektorata u listopadu 2021. godine rješenjem je predmetnom ugostitelju zabranila daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga na 62 konzumna mjesta te na 3 točionika (šanka) na prostoru za usluživanje na otvorenom na kojem su se ugostiteljske usluge pružale suprotno izdanom rješenju o udovoljavanju minimalnim uvjetima nadležnog  županijskog ureda. I to do otklanjanja utvrđenih nedostatka odnosno dok ugostitelj od nadležnog upravnog tijela ne ishodi rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni propisani uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenom prostoru.

 O navedenom je dopisom obaviješten Grad Zadar i nadležno komunalno trgovačko društvo. O utvrđenom činjeničnom stanju obaviještena je i upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave, sve sukladno odredbi čl. 68. Zakona o državnom inspektoratu jer je inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora posumnjao da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti drugog tijela, navodi se u prvom dijelu odgovora i dodaje kako je pokrenut pokrenut i prekršajni postupak, a u prekršajnom postupku Općinskom sudu u Zadru predloženo je i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi.

U nastavku odgovora iz DIRH-a:

Kontrolom izvršenja rješenja utvrđeno je da je ugostitelj dana 13. siječnja 2022. godine od strane nadležnog ureda Zadarske županije ishodio novo rješenje o udovoljavanju minimalnim uvjetima za prostor za usluživanje na otvorenom ukupnog kapaciteta 240 konzumnih mjesta, površine 599 m2, a kojim su obuhvaćena i 3 točionika (šanka) na prostoru za usluživanje na otvorenom.

Na temelju naprijed navedenog utvrđeno je da je ugostitelj izvršio rješenje turističkog inspektora Državnog inspektorata kojim je izrečena mjera zabrane. Prekršajni postupak protiv ugostitelja i dalje je u tijeku.

Treći dio odnosi se na buku:

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je tijekom 2021. godine predmetnom ugostitelju rješenjem zabranila korištenja izvora buke dok se putem ovlaštene pravne osobe ne provede novo mjerenje i postavi blokada na sustavu za reproduciranje glazbe. Zbog počinjenog prekršaja naplaćena je kazna na mjestu počinjenje prekršaja. Novo mjerenje buke provedeno je putem ovlaštene pravne osobe kojom prigodom je utvrđeno da su izmjerene razine buke sukladne o čemu je sanitarna inspekcija Državnog inspektorata obaviještena Izvještajem predmetne ovlaštene pravne osobe. Prethodno je od strane druge ovlaštene pravne osobe obavljeno limitiranje elektroakustičke opreme kojim su svi uređaji limitirani na 65 dB.

Nadzor sanitarne inspekcije Državnog inspektorata je nastavljen te je utvrđeno kako je jedinica lokalne samouprave predmetnom ugostitelju do 17. srpnja 2022. godine zaključkom odobrila održavanje glazbeno-zabavnih manifestacija ispred predmetnog objekta kod kojih pri održavanju postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke u razdoblju od 21 do 3 sata, odgovor je iz Državnog inspektorata kada ga nismo dobili iz Ureda gradonačelnika.