Osim što ima privatni biznis te je sa zaposlenikom Narodnog muzeja Davidom Ricovim otvorila firmu Arheologija art, ravnateljica Narodnog muzeja Renata Peroš proteklih godina se bavila i znanosti. Prvo je 2014. godine magistrirala na zadarskom sveučilištu da bi jučer stekla doktorsku titulu na Sveučilištu Sjever kojem je sjedište u Koprivnici.

"Copy paste" o tom događaju objavljena je na stranici Narodnog muzeja u kojem je do sad jedina doktorica znanosti Jasenka Lulić Štorić.

"U utorak, 12. srpnja 2022. u 10.00 sati na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Renate Peroš pod naslovom Uloga informacijsko- komunikacijske tehnologije u unaprjeđenju modela komuniciranja muzeja. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marka Odaka s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A109.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:

Prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, prof. u miru, vanjska suradnica Sveučilišta Sjever, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Jasmina Dvorski, vanjska suradnica Sveučilišta Sjever, član

Doc. dr. sc. Ivan Dunđer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Ivana Bagarić Peroš, dipl.iur., zapisničar obrane

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.

Javnu obranu doktorske disertacije moguće je pratiti i putem poveznice: https://us02web.zoom.us/j/83764956041"

Tako su se pohvalili na stranici Narodnog muzeja s doktoratom Renate Peroš.

Renata Peroš, koja je završila arheologija na Filozofskom fakultetu u Zadru, magistrirala je na temu Etno-kulturna komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne integracije na zadarskom području od 1860. do 1914. U stručnom povjerenstvu bili su dr.sc. Goran Pavel, dr.sc. Ante Bralić i dr.sc. Stjepan Malović.