Jučer je bio posljednji dan upisa u Gimnaziju Franje Petrića, popularni MIOC, pa smo odlučili provjeriti kako je prošla škola treća u državi prema uspjehu na prošlogodišnjoj državnoj maturi.

- Ove godine bilo je 305 prijava za opću gimnaziju na 48 mjesta raspoređena u dva razreda, dok su za prirodoslovno-matematički smjer bile 182 prijave, od kojih smo također primili 48, govori ravnateljica Blanka Pedišić te dodaje da je unatoč tim brojkama interes za prirodoslovno-matematički smjer ove godine bio veći, a radi se o trendu unazad nekoliko godina.

- Posljednji upisani u prirodoslovno-matematički smjer imao je 78,63 bodova od maksimalnih 80, a posljednji upisani u opći smjer imao je 75,37 bodova. Također, nešto je više djece stavilo prirodoslovno-matematički smjer kao svoj prvi izbor u odnosu na opći, objašnjava ravnateljica, ali dodaje da brojke treba interpretirati s oprezom i uzimajući u obzir kontekst. Naime, te su se brojke do zaključenja upisa u elektroničkom sustavu često mijenjale s obzirom na to da su učenici imali mogućnost promjene svog prioriteta do posljednjeg trena kalkulirajući gdje imaju najviše šansi u odnosu na onaj izbor koji najviše žele.

Pojačan interes za prirodoslovno-matematičkim smjerom u skladu je i rezultatima ostvarenim na državnoj maturi. Naime, prema rezultatima od prošle godine, upravo je prirodoslovno-matematički smjer Gimnazije Franje Petrića zauzeo spomenuto treće mjesto u državi. Također, prema objavljenoj tablici uspjeha na državnoj maturi od 30 najboljih školskih programa u državi, 22 se odnose na prirodoslovno-matematički program od kojih se 9 nalaze na prvih 9 mjesta. Ovi podaci govore u prilog tezi da manji broj predmeta i fokusiraniji program ovih smjerova bolje odgovara zahtjevima državne mature.