Gotovo godinu dana od povijesne sjednice Gradskog vijeća, na kojoj Marijana Senkić-Klapan nije izglasala kao predložena kandidatkinja za ravnateljicu Znanstvene knjižnice Zadar, objavljen je natječaj za čelnu osobu te kulturne ustanove, koja se imenuje na mandat od četiri godine.

Novi saziv Upravnog vijeća objavio je javni natječaj u Narodnim novinama, a njegovu veću vidljivost osigurali su vijećnici Nezavisne liste Enia Meštrovića koji su ga podijelili na svojim društvenim mrežama uz kratku i znakovitu poruku: "Veslaj!".

Kandidati za ravnateljsko mjesto moraju ispuniti četiri uvjeta: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, te stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Natječaj je otvoren 15 dana, računajući od 6. srpnja, a njegov ishod bit će poznat za najkasnije mjesec i pol dana od isteka roka za podnošenje prijava. Znanstvenu knjižnicu trenutno vodi Marijana Senkić-Klapan koja je, unatoč prethodno izraženom neslaganju većine u Gradskom vijeću, 15. rujna 2021. godine dobila v.d. mandat koji može trajati do godinu dana.