Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, posljednjeg dana lipnja u Zadarskoj županiji imali smo 2.651 zaposlenih više nego što je bilo na isti dan u predpandemijskoj 2019. godini kada je bilo 61.038 zaposlenih.
Ovi gospodarski pokazatelji u Zadarskoj županiji pokazali su sličan trend i u svibnju kada je također bilo više zaposlenih u odnosu na isto razdoblje 2019.

Nadležni u Zadarskoj županiji navode kako se radi o brojkama boljim od hrvatskog prosjeka gdje je porast upola manji ili 2,8 posto. Prema njihovim predviđanjima Zadarska bi županija na dan 31.07.2022. mogla premašiti brojku od 65.000 zaposlenih.