Da je turizam doživio svoj novi boom, potvrđuju informacije koje dobivamo od postojećih iznajmljivača kao i službeni podaci županijskog odjela za gospodarstvo i turizam.

„S obzirom na protekle dvije pandemijske godine, ove godine je jako veliki interes građana za iznajmljivanjem apartmana i ostalih smještajnih objekata. Do sada (podaci od prije 8 dana, op.a) je za područje Zadarske županije zaprimljeno 2500 zahtjeva, dok je prošle godine taj broj bio manji, oko 1800", napisala je Marijana Špoljarić, voditeljica pododsjeka.

U odgovoru na novinarska pitanja, ona navodi kako u Gradu Zadru trenutno ima registriranih 2900 apartmana, 550 soba, 910 studio apartmana i 117 kuća za odmor s ukupnom kapacitetom od 12500 stalnih kreveta. Za usporedbu, u 2021. godini u gradu Zadru je bilo registrirano 12033 kreveta.

To je podatak koji još nije konačan za ovu sezonu u kojoj se planira i otvaranje hotela Miramar na Kolovarama sa 76 postelja.

Tko u tome prednjači?

Najviše podnesenih zahtjeva je trenutno za Grad Zadar, zatim Vir. Potvrđena je i nova pojava: stranci sve više kupuju nekretnine i iznajmljuju.

- Što se tiče stranih državljana istina je da podnose sve više zahtjeva, državljani EU za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a ostali registriraju firme ili obrte, navodi se u informaciji podvoditeljica odsjeka za ugostiteljstvo i turizam.