Društvo istraživača mora - 20000 milja, zajedno s partnerom Turistička zajednica Općine Ražanac, priređuje početnu konferenciju projekta Zajedno protiv morskog otpada - za zdravu hranu naše hrane (akronim: zaMORE), koja će se održati 5. srpnja u 19 sati u prostorijama Knjižnice Jurja Barakovića u Ražancu.

Projektom će se promovirati očuvanje prirodne osnove područja Tri mora kao preduvjeta za daljnji razvoj ribarstva i akvakulture. Posebnu pažnju dat će se edukaciji o opasnostima koje predstavlja otpad, posebice mikroplastika u moru jer upravo mikroplastika ulazeći na „skrivena vrata" postaje „hrana naše hrane".

Projekt je dio dugogodišnje inicijative Društva „Zajedno protiv morskog otpada".
Projekt zaMORE prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1.
Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove rijeka, mora i priobalja te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.989,15 kn a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od 158.098,78 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 27.898,37 kn.
Projekt se provodi u javno - civilnom partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Ražanac