Odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone, točnije od danas 1. srpnja do 31. kolovoza, prema tumačenju više instance, liberalnija je u odnosu na prijašnje godine.
Granica turističke sezone je ista iako turisti spavaju po cijelom gradu. Ali oni koji se nalaze do državne ceste koja prolazi kroz Kožino i Petrčane te Žmirićima, pa nadalje ulicama Put Nina, Tuđmanovom do bivše Biogradske, danas ulica braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste, imaju pravo buku od građevinskih radova prijaviti komunalnim radarima.

Odluka o zabrani uvažava samo buku koju stvaraju bageri, mješalice za beton, pikameri jer su zabranjeni vanjski građevinski radovi u pripremi terena i na konstrukciji.

Može se raditi na fasadi i krovištu, unutrašnjim radovima i tzv. tihim radovima i naravno radovima od državnog interesa kojima je investitor jedinica lokalna samouprave. S obzirom na to da je strategijom razvoja Grada Zadra određena gradnja hotela s četiri i pet zvjezdica, onda se mogu nastaviti radovi na hotelu Maraska, bez obzira na investitora.

A može li se raditi na izgradnji trgovačkog centra na Žmirićima koji je u zoni zabrane? Može ako se uklapaju u odluku o vrsti radova koji su zabranjeni, odgovor je nadležnih iz gradske uprave.

Naime, novina koja je proglašena neustavnom je ta da gradonačelnik nije nadležan da odobrava zahtjeve za nastavak građevinskih radova tijekom ova dva mjeseca pa čak i formalno Gradu Zadru. Stoga se zahtjevi više ne podnose. Ukinuta je odredba koja je bila jedina informacija javnosti o tome tko smije, a tko ne može raditi.

Napose činjenica da je turistička sezona počela početkom lipnja i da smo imali priliku slušati goste kako se žale na buđenje uz gradilište. U Zadru se gradi "sve u 16" i ova odluka koja stupa na snagu danas, ispada da je samo formalne naravi u srcu "turističke sezone". Gradilišta i turizam i dalje će biti u suživotu jer to je jedino što nam daje perspektivu gospodarskog rasta, uvjeravaju analitičari.