Mjesec dana otkako je Neven Klarin otišao u upravu sustava Hrvatskih željeznica, Grad Zadar raspisao je natječaj za njegovog nasljednika na mjestu pročelnika Ureda gradonačelnika Branka Dukića.

Kandidati za novog pročelnika moraju ispuniti četiri uvjeta: magistar struke/stručni specijalist društvenih znanosti, poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje za to postoje zakonske zapreke, odnosno ona protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je u proteklih četiri godine prestala služba zbog teške povrede dužnosti ili koja u istom razdoblju nije zadovoljila na probnom radu. 

U natječaju objavljenom jučer u Narodnim novinama najavljeno je kako će na službenoj web stranici gradske uprave biti objavljen opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci potrebni za provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Zasad nema tih podataka kao ni samog natječaja.

No rok za prijavu teče. Zamolbe se podnose na adresu Narodni trg 1 u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.