S prvim danom srpnja na snagu stupa privremena zabrana izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra, koja će trajati do 31. kolovoza, datuma koji se uzima kao kraj glavne turističke sezone.

Odlukom, koju je još u prosincu prošle godine potvrdilo Gradsko vijeće, zona zabrane ostala je ista. U nju ulaze sva naselja na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru, Petrčane i Kožino od obalnog pojasa do državne ceste D306, te Zadar od obalnog pojasa do državne ceste D306, ulica Put Nina, dr. Franje Tuđmana, Vlatka Mačeka, braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste (južno do Brodanovog jaza).

No istom odlukom definirani su i izuzeci: izgradnja građevina od državnog interesa, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije, hitni radovi kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, građenje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, sportske i kulturne namjene, poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova te ostalih koji su od posebnog značaja za Grad Zadar.

S obzirom na velik broj takvih projekata, među kojima su i obnova obalnog pojasa zadarske rive i zgrade stare Tehničke škole u samom centru grada, građevinski radnici i preko ljeta će ostati prisutni na brojnim lokacijama koje ulaze u zonu zabrane.

Za privatne investitore pak ni ove godine neće biti popuštanja.

„Od ove godine Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. god. propisano je područje i razdoblje privremene zabrane, kao i vrste građevinskih radova koji se zabranjuju te izuzeci od zabrane. Grad Zadar za 2021. godinu ne daje suglasnost za izvođenje pojedinih radova, već su svi izuzeci definirani samom Odlukom", potvrdila nam je Ivana Dadić, voditeljica Odsjeka za informiranje i odnose s građanstvom u Gradu Zadru.