Ivana Šunjić specijalistica je rane intervencije u Kabinetu za ranu intervenciju u sklopu Caritasa Zadarske županije. U svom radu susreće se s različitim oblicima pružanja podrške i individualne, specijalizirane usluge djeci s razvojnim teškoćama od rođenja do školske dobi. Na temelju svog dosadašnjeg rada može potvrditi ono što mnogi misle, da je sve veći broj djece s kašnjenjem u razvojnom području ili teškoćama u razvoju.

- Živimo u suvremeno doba u kojem svjedočimo medicinskom napretku koji omogućava veći postotak medicinskog preživljavanja ali uključuje i veći broj perinatalno ugrožene djece. Također smo okruženi ratovima, siromaštvom i migracijama koji utječu na povećani rizik za nastanak teškoća u razvoju. Smatram da suvremeni način života obitelji u modernom užurbanom društvu pridonosi većem otuđenju unutar same obitelji i čini veći rizik za nastanak kašnjenja u razvoju djeteta.

Rana intervencija je proces koji obuhvaća pružanje podrške i individualne, specijalizirane usluge djeci s razvojnim teškoćama od rođenja do školske dobi. U proces, osim djeteta, je uključena i cijela obitelj, u svrhu optimalizacije dječjeg razvoja koja utječe na uspješnu interakciju s okolinom.

- Roditelji najčešće dolaze jer su uočili da nešto nije u redu s djetetovim razvojem a za našu podršku saznaju od drugih stručnjaka, mrežnih izvora, društvenih mreža, drugih roditelja i sl. Rana intervencija jedno ima smisla ako se provodi u suradnji s roditeljima ili starateljima, odnosno cijelom obitelji. Roditelji su najpovezaniji i najbliskiji sa svojim djetetom pa imaju važnu ulogu u procesu rane intervencije.

Rano djetinjstvo je najkritičnije razdoblje u životu, jer se u njemu stvaraju temelji za sav budući razvoj. Znanstvena istraživanja pokazuju da je prikladna stimulacija u prve tri djetetove godine života od iznimne važnosti za kasniji razvoj i čini osnovu za budući zdrav život odrasle osobe. Međutim, svako dijete traži individualan pristup i ne postoji „najbolja" metoda za sve slučajeve.

- Ne postoji savršen recept, dijete se promatra kao cjelina a ne kao izdvojeni elementi kojima treba "popravak". Važno je da su metode znanstveno utemeljene, pa se upotrebom i kombinacijom više metoda može uspješno poticati dijete. Najveća motivacija u daljnjem radu je situacija kada dijete nakon određenog broja terapija više nema poteškoća u razvoju.

Rana intervencija u djetinjstvu je u našoj zemlji još u povojima i može se još dosta tog napraviti na lokalnoj i državnoj razini.

- Potrebno je raditi na uspostavljanju sustava rane intervencije u djetinjstvu u Hrvatskoj. Na terenu i u praksi postoje pružatelji usluga u zdravstvu, socijalnom sustavu, obrazovnom sustavu, nevladinim udrugama i privatnom sektoru ali ne postoji povezani sustav dijelova u jednu cjelinu, to je ono na čemu moramo raditi.

Što biste poručili roditeljima? Kako da provode vrijeme sa svojom djecom i time optimalno utječu na njihov razvoj?

- Prije svega smatram da je i najmanja roditeljska sumnja u razvojni tijek djeteta opravdana, pa ako u ijednom trenutku postoji sumnja u isti, neka potraže savjet stručnjaka. U suradnji sa stručnjakom će bolje razumjeti kako trebaju optimalno poticati dijete kroz svakodnevne aktivnosti u svom domu. Važno je napomenuti da roditelji nisu terapeuti i to nije njihov zadatak. Djetetu je potreban emocionalno topao, nježan i podržavajući roditelj, emocionalno toplo obiteljsko okruženje koje prihvaća dijete sa svim njegovim obilježjima, to čini temelj za razvoj svakog djeteta, bez obzira na teškoće.

Svako dijete je individua za sebe, kao i svaki čovjek, a uspoređivanje s drugom djecom iste kronološke dobi, na koje često nailazim u praksi, ili čekanje da prođe samo od sebe, nisu dobar put i gubi se dragocjeno vrijeme.

Kabinet provodi promotivnu kampanju „Rana intervencija od A do Ž" u okviru projekta PRRI - Podrška razvoju rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.450.470,96 kn. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 1.232.900,316 kn (85 %) i iz državnog proračuna 217.570,644 kn (15 %), a provodi se u razdoblju od 17. rujna 2020. godine do 17. rujna 2022. godine.

Kabinet za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije djeluje na adresi Ravnice 5, a mo0guće ga je kontaktirati na e-mail: [email protected] ili brojeve mobitelja 099 369 9147 i 099 369 9148.