Gradski vijećnici na sljedećoj će sjednici usvojiti Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća, na što ih obvezuje lani doneseni Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Svrha Kodeksa je odrediti etička načela i smjernice na temelju kojih su se dužni ponašati i u skladu s kojima treba postupati. Prijedlog je na usvajanje uputila presjednica Odbora za statut i poslovnik Adela Frank.

- Član Gradskog vijeća u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te povjerenje građana, navodi se već u prvoj točki.

Vijećnici ne smiju koristiti dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njime povezana, ili svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa, o čemu do sada nije bilo ni govora, kao ni o sljedećoj stavci:

- Član Gradskog vijeća treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan, kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim članovima Gradskog vijeća i drugih tijela u koja je imenovan ili izabran, s Gradonačelnikom i zamjenikom Gradonačelnika te službenicima i namještenicima Grada Zadra. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član Gradskog vijeća je dužan čuvati osobni ugled i ugled Gradskog vijeća...

Mora prema svim građanima postupati bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.

Vijećnici Gradskog vijeća moraju predsjednika izvijestiti ako imaju više od 5 posto udjela u vlasništvu firme i objaviti ih na stranicama Grada. Primjenu Kodeksa pratit će Etičko povjerenstvo, čiji članovi moraju biti „osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici", ako takvih ima.