Hrvatska vlada na današnjoj je sjednici donijela odluku o podmirivanju dugova kliničkim bolničkim centrima i bolnicama prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Najveća pojedinačna donacija među klinikama ide KBC-u Zagreb, kojemu će se podmiriti 113 milijuna kuna duga, KBC Split dobit će 90 milijuna, Dubrava 68 itd.

Zadarske zdravstvene ustanove obuhvaćene su drugom odlukom, o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije. U ovoj skupini najviše sredstava izdvojit će se bolnicama u Varaždinu (44 milijuna) i Puli (40 milijuna), dok je iznos za Opću bolnicu Zadar 34.705.498 kuna. Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru država će podmiriti iznos duga od 2.689.372 kuna, a Psihijatrijskoj bolnici Ugljan 860.387 kuna.

Pri dodjeli sredstava Vlada je uzela u obzir kriterij maksimalnog udjela dospjelosti nepodmirenih obveza na dan 30. travnja 2022., što laički znači da su najviše dobili oni koji su najgore radili. Tako se i dogodilo da su bolnice koje pokrivaju daleko manje pacijenata od zadarske dobile više sredstava.

Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava su dužne obavijestiti Ministarstvo zdravstva, tako da se podmiruju najstariji računi.