Do kraja idućeg tjedna bit će završena zamjena kamenih ploča na Trgu Petra Zoranića i Poljani Šime Budinića.

- Bila je to obaveza Krekić Avangarda, nositelja radova na EU projektima Kneževe i Providurove palače, da vrati u prvobitno stanje javnu površinu koja je korištena kao gradilište, kazao nam je pročelnik Ante Ćurković, kao i da radove u njihovo ime izvodi Mozaik PB iz Zadra.

Očekivalo se da će to oni napraviti ove zime, kada je u tom dijelu grada vladala pustoš a radovi na Providurovoj su bili završeni i čekalo se mjesecima i na službeno otvaranje. Pripreme za izmjene 20 kamenih ploča dugo su trajale i usuglašene su s konzervatorima koji su sve propisali. Kamen je trebalo naručiti, izrezati, dopremiti... naći onoga tko će ga postaviti. Kamen je dopremljen prošlog tjedna, a radovi su počeli u četvrtak.

Radi se o istarskom kanfanaru kojeg su uvjetovali projektanti uređenja Trga Petra Zoranića i Poljane Šime Budinića. Ali nije bilo puno sreće s njim: prvo je pocrnio dio kamenog postava na Poljani 2011. godine, a dio kamenih ploča na Trgu Petra Zoranića bio je tako loše postavljen, pa je ovo dobra prilika da se popravi izvedba nakon davno završenog jamstvenog roka.

Bilo je možda i prilika da se uz Providurovu palaču posade stabla pa da ta poljana ne bude i dalje pustopoljina. Hlad stabala bio bi poželjniji funkcionalno i vizualno negoli suncobrani koji će jednog dana biti postavljeni za ugostiteljske objekte koji se trebaju urediti u prizemlju Providurove.

To je na konzervatorima, odgovor je na taj prijedlog kojeg dijelimo s javnošću a stigao je i od direktora Nasada, Josipa Krnčevića.

Zadarska javnost nikada neće prežaliti palme koje su platile životom radi tadašnjih konzervatorskih uvjeta - da se ne pokrije pročelje crkve sv. Šime koje i treba sakriti s obzirom u kakvom je stanju. Drugi razlog je također povijesni - pogled treba biti otvorena os antičkog rastera od Kolone do Gospe od zdravlja. A što će biti kada dođu suncobrani?!