Iz Lučke uprave Zadar stigao je novi foto izvještaj o stanju radova na obnovi zadarske rive i rekonstrukciji zaobalnog dijela Liburnske obale, a koji se izvode u sklopu istog EU projekta naziva "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok".

- Radovi napreduju vrlo dobro, te su u ovom trenutku ispred predviđenog dinamičkim planom. Od početka radova 29. srpnja 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine izvršeno je ukupno 51% ugovorenih radova, za što je bilo potrebno 41% vremenski predviđenog perioda trajanja, ističu iz LUZ-a uz detaljni opis posla kojeg su obavili radnici ugovorenog izvođača Adriaing.

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV:

Na Obali kralja Petra Krešimira IV., radovi se izvode istovremeno na 3 dijela:

• Dio 1 (od zgrade Sveučilišta do zgrade bivšeg hotela Zagreb)
• Dio 2 (od zgrade bivšeg hotela Zagreb do gata)
• Dio 4 (od gata do Morskih orgulja)

Stanje radova za dio 1, 2 i 4:

• Završeni su svi nadmorski i podmorski iskopi
• Završena je ugradnja svih montažnih „I" elemenata - ukupno 502 kom
• Završena je ugradnja svih montažnih blokova „čuvara" - ukupno 251 kom
• Završena je izrada svih nadmorskih betonskih zidova u ukupnoj dužini od 750 metara
Kameno popločavanje obale izvodi se na dijelu 1 i 4, te je do 31.5.2022. godine, ugrađeno:
• 382,00 m2 novih kamenih blokova - obloge obalnog zida
• 220,00 m` novih kamenih blokova bankine
• 520,00 m2 novog kamenog opločenja

Pored navedenog, na dijelu 1 obale, izvršena je ugradnja sačuvanog kamena i to:

• 175,00 m2 kamenih blokova - obloge obalnog zida
• 117,00 m` kamenih blokova bankine
• 360,00 m2 kamenog opločenja

Dio 3. radova koji obuhvaća sanaciju i produženje gata za 15 metara, Lučka uprava Zadar planira započeti nakon završetka sezone.

REKONSTRUKCIJA ZAOBALNOG DIJELA LIBURNSKE OBALE

Završeni su gotovo svi radovi na sva 3 dijela Liburnske obale u dužini od 400 m`, te su u tijeku završni radovi čišćenja, pospremanja i uređenja gradilišta. Preostaje još za ugraditi energetske ormariće i zaštitne bokobrane. U sklopu radova na Liburnskoj obali, rješena je oborinska odvodnja, izgrađena vodovodna i elektroinstalacijska mreža za potrebe novih energetskih ormarića. Što se tiče kamenog popločenja, isto je izvršeno u cijelosti, te je ugrađeno ukupno:

• 240,00 m` rubnih kamenih ploča između zaobalnog dijela obale i asfaltnog kolnika
• 160,00 m` linijske kanalice
• 400,00 m` novih kamenih poklopnica
• 1.600,00 m2 novog kamenog opločenja

Iz Lučke uprave Zadar ističu kako ulažu maksimalne napore kako bi opsežni radovi koji se odvijaju u sklopu projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok u što manjoj mjeri otežavali redovno odvijanje pomorskog prometa, kao i normalnih funkcija i uobičajenog života našega grada, te se ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima, ali i ostalim dionicima na strpljenju koje pokazuju kako bi u konačnici svi zajedno, po završetku radova, mogli uživati u još ljepšoj zadarskoj rivi.

Ukupna vrijednost projekta "Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok" je 67.489.388,11 kuna, od čega 56.616.917,39 kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok nacionalni doprinos iznosi 9.991.220,72 kuna.