Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništio je odluku biogradskog gradskog vijeća iz kolovoza 2020. godine, kojom se „odbija uvođenje 5G tehnologije na području Grada Biograda na Moru dok god se ne dokaže da spomenuta tehnologija nema negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, a sve putem neovisne i nepristrane studije".

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke, nakon što je ministar Oleg Butković 27. travnja 2021. već donio odluku o obustavi od primjene osporavane Odluke. Sporna Odluka, istaknuto je u tužbi, donesena je na temelju članaka Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji ne mogu biti pravna osnova za donošenje općeg akta kao što je konkretni, jer te odredbe ne daju ovlaštenje jedinici lokalne samouprave za donošenje odluka o odbijanju uvođenja 5G tehnologije.

Zakon o elektrokomunikacijama daje općinama ovlaštenje za odbijanje izdavanja suglasnosti za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, ali samo u točno određenim postupcima i na način određen zakonom. Uvjeti i način obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uređeni su na cijelom području Republike Hrvatske, a ne propisima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave. Takva odluka, istaknuli su u ministarstvu, u nesuglasju je i sa Zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Grad Biograd u odgovoru na tužbu iznio je kako osporava da su elektroničke komunikacije od interesa za Republiku Hrvatsku, međutim zaštita zdravlja ljudi i zdrav život građana Republike Hrvatske također treba biti od interesa za Republiku Hrvatsku.

- Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donijelo je osporavanu Odluku radi zaštite zdravlja svojih građana jer ne postoje konkretni dokazi i saznanja o štetnosti za zdravlje 5G mrežne tehnologije i o tome štiti li se stanovništvo od elektromagnetskog zračenja. Stoga se osporavanom Odlukom odbija uvođenje 5G tehnologije na području Grada Biograda na Moru dok neovisna studija ne dokaže da 5G mrežna tehnologija nema negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš.


Visoki upravni sud odbio je takvo obrazloženje te prihvatio prijedlog ministarstva o njegovom ukidanju. Ustavni sud u ranijem je sličnom predmetu ocijenio kako lokalna samouprava nije potpuno slobodna u reguliranju pitanja koja se odnose na potrebe građana na njenom području te ne mogu biti protiv interesa od općeg značenja za sve građane i građanke Republike Hrvatske. Operator ima pravo postaviti, upotrebljavati i davati na korištenje elektroničku komunikacijsku mrežu te pružati elektroničke komunikacijske usluge na području Republike Hrvatske bez pribavljanja posebnog ovlaštenja, obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, graditi, postavljati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, stoji u presudi.