U nedjelju, 5. lipnja 2022. godine u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je Stomatološki tim Boris Bubičić dr.med.dent.

Zahvati će se obavljati u stomatološkoj ordinaciji u Zadru na adresi : Grgura Mrganića 1, u vremenu 8:00 - 20:00 sati isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona: 091 520 6101.