Grad Zadar raspisao je natječaj za prodaju dviju parcela na otoku Silbi po cijeni od 251.000 kuna.

Riječ je o polovici udjela na dvjema česticama (3035/3, 3035/4), koje Grad Zadar ima zajedno s mještankom Silbe. Obje parcele zajedno imaju 1.270 četvornih metara, što znači da se cijena kvadrata za polovicu površine kreće oko 50 eura. S obzirom na okolnosti, za očekivati je da interes za kupnjom iskaže vlasnik druge polovice.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.