U gradskoj luci u Salima označen je i otvoren koridor koji omogućuje sigurnu plovidbu tijekom radova vrijednih preko 90 milijuna kuna.

Na zahtjev Županijske lučke uprave Zadar, tamošnja ispostava lučke kapetanije jučer je donijela rješenje o privremenom otvaranju te luke tijekom izvođenja 1. faze radova na dogradnji luke. Odluka će biti na snazi do početka druge faze radova, koja je predviđena nakon završetka turističke sezone.

Zahtjevu za privremenim otvaranjem luke prethodilo je rješenje o ispunjenju uvjeta sigurnosti plovidbe tijekom izvođenja radova, izdano od strane Lučke kapetanije Zadar. Ti uvjeti formirani su kroz Studiju sigurnosti plovidbe koju je naručila Županijska lučka uprava Zadar kako bi udovoljila zahtjevima lokalnog stanovništva te smanjila utjecaj radova na komercijalne aktivnosti tijekom turističke sezone.

Na snazi su sljedeći uvjeti plovidbe:

• Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti plovnim putom koji se proteže između plutača lateralnog sustava odnosno istočno i južno od posebnih oznaka - žutih plutača.

• Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti dužine do 12,00 metara, do 4,00 metara širine i gaza do 2,5 metara. Brodice i jahte između 8,00 i 12,00 metara prilikom uplovljavanja trebaju voditi posebnu pažnju na vremenske uvjete i manevarske posebnosti plovila. Pridržavanje pravila plovidbe i ograničenja dubine prilikom uplovljavanja i isplovljavanja te za vrijeme plovidbe u označenom plovnom putu i slobodnom kretanju u luci u odgovornosti je voditelja/zapovjednika broda.

• Uplovljavanje i isplovljenje je dopušteno samo tijekom danjeg svijetla, korištenjem plovnog puta označenog lateralnim oznakama i posebnim oznakama.

• Tijekom izvođenja radova na dogradnji luke Sali u području luke odnosno na prilaznim plovnim putovima dopuštena je plovidba najvećom brzinom od 3,00 čvora.

• Prednost pri plovidbi imaju brodice, jahte koje isplovljavaju iz luke.

• Iznimno, u slučaju opasnosti po zdravlje i život ljudi, dopušteno je uplovljavanje brodicama i jahtama i tijekom noći uz posebnu pažnju.

ŽLU Zadar kao nositelj projekta ovim se putem zahvaljuje svim građanima i dionicima na razumijevanju i strpljenju potrebnom za realizaciju projekta „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku" čiji je cilj povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom.

Projektom je planirano proširenje luke izgradnjom obale u dužini od 149,44 m, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađene obale te izrada lukobrana za zaštitu od valova u dužini od 114,50 m. Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.554.459,65 kuna, od kojih se 85% sufinancira iz Kohezijskog fonda Europske unije, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.", dok 15% sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.