Na Aquafarm sajmu u Pordenoneu (Italija) u sklopu strateškog projekta ARGOS, održana je znanstvena konferencija o statusu i perspektivama ribarskog sektora u Jadranskom moru. U ime glavne direkcije za pomorstvo i ribarstvo EU, konferenciju je otvorio Luca Mattiotti, a projekt ARGOS, čiji je glavni cilj promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti i povećanju ribljih i morskih resursa te poboljšanje uvjeta kakvoće okoliša Jadranskog mora, predstavio je Alberto Fonzo, predstavnik vodećeg partnera Regije Friuli Venezia Giulia.

U prvom dijelu konferencije govorilo se o ekosustavu Jadranskog mora i određenim obilježjima koji se reflektiraju na ribolov. Valja istaknuti promjene u ekosustavu koje se odnose na pad produktivnosti u Sjevernom Jadranu, a pripisuju se između ostalog i klimatskim promjenama.

U drugom dijelu su istaknute teme vezane za ribolov, odnosno prikazane su aktivnosti koje su na izravan ili neizravan način povezane sa zajedničkim okvirom za upravljanje u ribarstvu. Prekogranična suradnja u ovom projektu treba iznjedriti okvir za upravljanje, a temeljni okvir koji je napravio Jadranski savjetodavni odbor (AAC) je prezentiran na kraju konferencije. Osnovne značajke tog okvira su ekosustavni pristup, „bottom-up" pristup, pristup podijeljene odgovornosti te upravljanje temeljeno na znanju i edukaciji svih sudionika u ribarstvu.

Iz Zadarske županije na konferenciji su prisustvovali Katerina Skelin, članica Nadzornog odbora projekta, dr. sc. Lav Bavčević sa Sveučilišta u Zadru, član AAC-a projekta ARGOS i Jelena Marinković, voditeljica projekta. Ovim putem najavili su i konferenciju na temu akvakulture u sklopu projekta ARGOS na proljeće 2023. godine u Zadarskoj županiji.

Projekt ARGOS, sufinanciran iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. - 2020., započeo je 1. travnja 2020. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.725.155,00 EUR-a, dok je proračun Zadarske županije 429.425,00 EUR-a.

Partneri na projektu su: Regija Friuli Venezia Giulia, Regija Veneto (Venezia), Regija Emilia Romagna (Bologna), Regija Marche (Ancona), Regija Molise (Campobasso), Regija Puglia (Bari), Institut za biološke resurse i morske biotehnologije - IRBIM (Roma), Talijansko ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva (Roma), Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanska županija, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Ministarstvo poljoprivrede.