Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2022. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 20 pripadnika Prometne jedinice mladeži za koje je danas objavljen natječaj.

Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.

Zamolbe će se zaprimati do 10. lipnja 2022. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br. 30 u Zadru.

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema Pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica: mora imati navršenih 16 godina života ili više, primjerenost u učenju, ponašanju i radu te zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

Prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (4.000,00 kn).

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti ovdje.

Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.