Još jedan sudac Općinskog suda u Zadru obratio se Ustavnom sudu zbog odluke Državnog sudbenog vijeća kojom je dobio ukor zbog neurednog obnašanja sudačke dužnosti. Radi se o Nevenu Troskotu koji je ukoren jer je u 2019. godini donio 636 odluka što je 81,76% od potrebnog broja odluka, a što je DSV-u kao obvezu prijavio predsjednik suda Mario Pešić na temelju rješenja prijašnje predsjednice suda Ane Mišlov.

Kao i njegov kolega Slaven Vrdoljak, sudac Troskot je kao jedan od razloga zbog kojih nije ispunio normu istaknuo kako se radilo o godini preustroja i premještaja namještenika i službenika, što je dovelo do poteškoća u radu. Također, naveo je i kako je njegova službenica radila i poslove pisarnice na kojima je gubila puno radnog vremena. Dodao je kako je najbolji dokaz opravdanosti tih razloga taj što je nakon "stabilizacije" situacije i prilagodbe novim uvjetima rada u narednim godinama bez ikakvih problema ispunjavao okvirna mjerila. No Vijeće je smatralo kako navedeni razlozi nisu smjeli toliko utjecati na njegov rad pa ih je uzelo tek kao olakotne okolnosti prilikom odmjeravanja kazne.

Dosad stegovno nekažnjavani Troskot pozvao se i na zastarni rok te uputio na Zakon o sudovima u kojem se navodi kako se stegovni postupak pokreće „ako je bez opravdanog razloga broj odluka koje je sudac donio u jednogodišnjem razdoblju manje od 80% odluka utvrđenih Okvirnim mjerilima za rad sudaca". On je pak prešao tu granicu.

- Postavlja se pitanje, kao prvo, znači li negativna ocjena predsjednika suda o radu određenog suca ujedno i ocjenu da je na taj način počinjeno stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti. Ako je tome tako, postavlja se pitanje smisla postojanja DSV i stegovnog postupka uopće, jer ispada kako predsjednik suda je ovlašten donijeti ocjenu rada suca i time utvrditi stegovnu odgovornost suca, što sigurno nije bila intencija zakonodavca, istaknuo je Troskot u ustavnoj tužbi.

No Ustavni sud odbacio je u cijelosti njegovu žalbu kao neosnovanu.

- Ustavni sud, međutim, primjećuje da bi kod takvog tumačenja, prije svega, izgubilo svaki smisao propisivanje Okvirnih mjerila za rad sudaca, jer sudac nikada ne bi bio u obvezi riješiti onaj broj predmeta koji je Okvirnim mjerilima utvrđen kao ukupna (100%-tna) "norma", navodi se u odluci.

Također, nisu se složili ni s primjedbom oko uloge predsjednika suda i DSV-a otkrivajući kako je Pešić tražio strožu kaznu za Troskota.

- Da je na DSV-u, a ne na predsjedniku suda, odluka o tome je li stegovno djelo počinjeno i pod kakvim okonostima vidljivo je već iz činjenice da je predsjednik Općinskog suda u Zadru zahtjevom za pokretanje stegovnog postupka predložio izricanje stegovne kazne razrješenja od dužnosti, dok je osporenom odlukom DSV-a žalitelju izrečen (tek) ukor, naveli su ustavni suci koji su odbili žalbu kolege iz Zadra.