Danas u 19 sati, u atriju Kneževe palače održati će se okrugli stol naslova "Ima li Zadar socijalni program?" u organizaciji Kluba vijećnika Akcije mladih u Gradskom vijeću, podsjećaju iz AM koja je dobila i potvrdu sudionika. (FB link: https://www.facebook.com/events/1042923023267179)

Glavna tema okruglog stola biti će razgovor sa predstavnicima Grada Zadra, predstavnicima struke te korisnicima mjera obuhvaćenih Odlukom o socijalnoj skrbi, kako bi sustavno analizirali odnos Grada Zadra prema socijalnim kategorijama i doprinijeli unaprijeđenju Odluke o socijalnoj skrbi. Uključenje svih sudionika u proces javnog savjetovanja jedini je način da se Odluka o socijalnoj skrbi usmjeri prema svima onima koji pomoć zaista trebaju.


Viđenje struke, onih koji svakodnevno rade sa spomenutim kategorijama, predstavnici Gradskog vijeća kao i predlagatelji nacrta odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi, dati će

Ljubica Katušić, (Centar za socijalnu skrb),
Mario Pešut (Grad Zadar),
Nikolina Klamer (Psihijatrijska bolnica Ugljan),
Marko Vučetić (Predsjednik Gradskog vijeća)
Ante Rubeša (U ime prdlagatelja izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi)

Također čuti ćemo mišljenje predstavnika udruga koje rade s korisnicima mjera o dosadašnjoj suradnji s nadležnim Upravnim odjelom, kao i prijedloge za poboljšanje Odluke o socijalnoj skrbi.Predstavnici Udruga koji će iznijeti svoje prijedloge i mišljenja biti će:

Filip Jadrijev (Udruga tjelesnih invalida),
Ante Armanini i Daniela Dunat Amon (Udruga za autizam Zadar),
Doris Bailo (Cukrići Zadar - Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja), Suzana Periša (Udruga Down sindrom Zadar),
Marta Pleško (Udruga slijepih Zadarske županije)
Maja Hrnčević (Obrt Dadilje)


Veselimo se prijedlozima svih navedenih, kao i drugih koji će nam se pridružiti. Ovim putem još jednom pozivamo sve sugrađanke i sugrađane, te korisnike programa i članove udruga, da nam se pridruže u srijedu u atriju Kneževe palače, s početkom u 19 sati.