Grad Zadar naručio je projektnu dokumentaciju za parkiralište i prilaznu cestu uz Trg Gospe Loretske, koju će za 122 tisuća kuna (bez PDV-a) izraditi Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra.

- To je jedan od tri zahtjeva proizašla iz razgovora s Mjesnim odborom Arbanasi vezano za prometnu situaciju. Prvi je bio rotor, drugi Šestanski prolaz, dok se treći zahtjev odnosi na Trg Gospe Loretske, a obuhvaća uređenje trga, prometnice uz trg i parkinga na sadašnjem igralištu Osnovne škole Krune Krstića. Igralište bi se izmjestilo bliže školi, a izgradit će još jedno igralište ispod škole, iznio je planove za Arbanase pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap.

U gradskom proračunu za ovu su godinu rezervirana inicijalna sredstva od 50 tisuća kuna za parkiralište i prilaznu cestu uz Trg Gospe Loretske. Prema riječima Kasapa, ona će osigurati da po završetku projektiranja pokrenu javnu nabavu za izvođača. Projekcije ukupnog troška zahvata iznose 3 milijuna kuna, no točan iznos ovisit će o izrađenoj dokumentaciji kao i stanju na tržištu.

Na tom području prebrojano je 40-ak mjesta, koja se trenutno koriste kao parking iako nisu sva tako formirana. Ovim zahvatom dobilo bi se uređenih 68 mjesta koja bi rasteretila trg i uske arbanaške ulice. Sljedeći potez trebalo bi biti uređenje samog trga, koje se trenutno procjenjuje na 5 milijuna kuna. Kao izvor financiranja oba projekta navodi se komunalni doprinos.